TENDER BULLETIN

Đấu giá đường sắt

Đấu thầu đường sắt: Đấu thầu đường sắt được quét hàng ngày và xuất bản trong các nhóm trang web của chúng tôi cho mục đích thông tin. RAYHABERTrì hoãn 1 tuần tùy theo thỏa thuận Tạp chí Đầu tư của chúng tôi [Xem tiếp ...]

CHUNG

TCDD Kayseri - Sivas Line Dự án phê duyệt của Hội đồng quản trị đang chờ thông báo đấu thầu cáp quang và cáp điện, truyền tải, điện thoại và lắp đặt phần Kayseri - Çetinkaya cho các hệ thống GSMR.

Được thực hiện bởi Tổng cục của Tổng công ty Đường sắt Nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ (TCDD), Đoạn đường Kayseri - Sivas với Cáp quang và Đặt và truyền tải cáp năng lượng, Điện thoại [Xem tiếp ...]