Với đặc quyền đặc biệt được cung cấp cho chúng tôi bởi Google FeedBurner, RayHaber Bằng cách đăng ký nhận bản tin đặc biệt, bạn có thể thường xuyên đọc tin tức tiêu đề, đấu giá đường sắt và kết quả đấu giá miễn phí mỗi ngày. Tất cả những gì bạn phải làm là đăng ký vào danh sách của chúng tôi bằng cách nhập địa chỉ e-mail của bạn.

Khi bạn nhấp vào liên kết kích hoạt trong e-mail bạn nhận được sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được tất cả các tin tức được công bố vào ngày liên quan lúc 15:00 hàng ngày, miễn phí.