RayHaber thông tin liên lạc và điện thoại như sau:

A: Adalet mah. Anadolu cad. Tháp Megapol 41/81 35530 Bayraklı Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ
Whatsapp: +90 (553) 770 52 69 | ĐẾN:  tiếp xúc [at]rayhabernăm

tag

Nhân nhượng / Tổng biên tập

Biên tập viên 

  • Levent Elmastaş - biên tập viên [at]rayhabernăm
  • Can Özen - can [ngựa]rayhabernăm

Cố vấn pháp lý 

  • Săn bắn. Gökçe Ayber Mercan - av.gokceaybermercan [at] gmail.com

Cố vấn tài chính

  • Necdet Özen - ozennecdet [at] hotmail.com

Reklam

  • tiếp xúc [at]rayhabernăm

Lưu trữ và bảo vệ 

  • WordPress.com

thiết kế

  • Truyền thông ÖzenRay

SEO

1 Comment

  1. Tôi đã làm việc trên tàu (trên biển) kể từ 2013 (2tl) (ngày 3000) và tôi đã không trả lương vì không nhận được tiền lương từ con tàu đầy nắng. 86 và 3000 92 (45-2) vì tôi đã trả tiền đầu năm vì hàng hải (marmara xanh) từ tàu du lịch và thiếu vôi vì thiếu công việc do thiếu. Tháng 2014 tôi phục vụ trên tuyến arabia và jordan.tramola2015 Tôi làm việc trong thanh nhiên liệu roro và beykoz. Tôi làm việc như một người thay thế trên biển và tàu hàng hải trên biển (gimak hàng hải) và tôi phục vụ giữa các tàu 6-2. Tôi phải rời đi vì những vấn đề tôi đã đề cập trước đó. Tôi bắt đầu làm việc với sự tôn trọng. Tôi muốn đảm bảo rằng các giao dịch đã được thực hiện. Số thành viên củaempo: 5 và tlf.numaram: 16.08.2016 và 21.11.2016

Yorumlar