ĐƯỜNG SẮT

Đường sắt Ortaköy

Đường hầm 2 và cầu cạn 9 sẽ được xây dựng trên tuyến Dự án Đường sắt Kırşehir-Ortaköy-Aksaray-Ulukışla do Bộ Giao thông Vận tải, Giao thông và Truyền thông lên kế hoạch. Chuẩn bị cho Dự án Đường sắt Kırşehir-Aksaray-Ulukışla do Tổng cục Đầu tư Cơ sở hạ tầng lập kế hoạch [Xem tiếp ...]