Bộ Văn hóa và Du lịch tuyển dụng 12 lao động liên tục

Bộ văn hóa và du lịch sẽ liên tục thuê công nhân
Bộ văn hóa và du lịch sẽ liên tục thuê công nhân

Trong Chủ tịch Khu vực Cappadocia, nằm trong biên giới của Khu vực Trung tâm Cappadocia, được sử dụng trong phạm vi của luật lao động, theo các quy định của Luật Điều chỉnh nhân sự của Chủ tịch Khu vực Cappadocia, theo các quy định của Quy chế nhân sự số 375 Theo đoạn đầu tiên, 28 nhân sự sẽ được tuyển dụng theo kết quả thi (bằng miệng), mà không cần tìm kiếm điểm thi Nhân sự Công cộng.


PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG VÀ THỜI GIAN ỨNG DỤNG

Các ứng dụng sẽ được nhận bằng điện tử trong khoảng thời gian từ 30/07/2020 - 17/08/2020. Thí sinh muốn thi có thể tìm thấy trên trang web của Bộ (http://www.ktb.gov.tr) sẽ thực hiện các ứng dụng của họ thông qua liên kết có tiêu đề "Hệ thống ứng dụng thi" trên trang chủ. Thí sinh nên kiểm tra Hướng dẫn đăng ký thi được xuất bản trên cùng một trang để tránh mọi vấn đề trước khi thực hiện các hành động cần thiết.

Các ứng dụng thi sẽ bắt đầu vào ngày 30/07/2020 thông qua "Hệ thống ứng dụng thi" và sẽ đóng cửa vào 17:08 ngày 2020/17/30. Sau ngày này, hệ thống sẽ không được mở và các ứng dụng không được thực hiện bằng điện tử sẽ không được chấp nhận.

Các ứng cử viên nộp đơn điện tử, với bản in có chữ ký ướt của Mẫu đơn xin việc cho nhân viên liên tục của Chủ tịch Khu vực Cappadocia nhận được thông qua "Hệ thống ứng dụng thi", và các tài liệu liên quan đến kinh nghiệm chuyên môn được tải lên hệ thống được gửi tới Tổng cục nhân sự của Bộ tại địa chỉ "Muhsin Yaz. Nó phải được gửi bằng tay hoặc qua đường bưu điện cho đến khi kết thúc công việc vào ngày 50/100/28.

Sự chậm trễ trong thư sẽ không được tính đến. Nếu mẫu đơn có chữ ký ướt và tài liệu liên quan đến kinh nghiệm chuyên môn không được đăng ký trong hệ thống đăng ký tài liệu chung của Bộ cho đến 28:08 ngày 2020/17/30, đơn đăng ký sẽ được coi là không được chấp nhận. Ngoài ra, các ứng dụng thiếu thông tin và tài liệu sẽ không được xử lý.

Các ứng viên được tìm thấy không đáp ứng bất kỳ điều kiện cần thiết sẽ không được đánh giá.
Danh sách các thí sinh dự thi tuyển sinh sẽ được công bố trên trang web của Bộ vào ngày 11/09/2020. Ứng viên không đủ điều kiện tham gia kỳ thi sẽ không nhận được thông báo riêng.

Các ứng cử viên sẽ có thể khiếu nại danh sách những người sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh, trong năm ngày làm việc (cho đến ngày 18/09/2020), trên trang web của Bộ, bằng văn bản, cho Tổng cục Nhân sự.

Để biết chi tiết về quảng cáo CLICK HEREsohbet

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar