đề nghị pháp luật quy định truyền thông xã hội đã được chấp nhận tại ủy ban tư pháp cpc
CHUNG

Đề xuất luật điều chỉnh phương tiện truyền thông xã hội đã được chấp nhận trong Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Đề xuất luật, trong đó có các quy định về phương tiện truyền thông xã hội, đã được chấp nhận bằng cách đàm phán với Ủy ban Tư pháp TGNA. Chỉnh sửa các chương trình phát sóng được thực hiện trên Internet với đề xuất của pháp luật bao gồm các quy định liên quan đến phương tiện truyền thông xã hội [Xem tiếp ...]