Hệ thống máy bay không người lái vũ trang quốc gia đầu tiên turkiyenin Songara đã được đăng ký tại uretimde bản địa của tôi
CHUNG

Hệ thống máy bay không người lái vũ trang quốc gia đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ Sản xuất trong nước của Songara đã được đăng ký

SONGAR, hệ thống máy bay không người lái vũ trang quốc gia đầu tiên của AStubSGUARD, phát triển các hệ thống, hệ thống con, phần cứng và phần mềm cho ngành công nghiệp quốc phòng, với tỷ lệ đóng góp cục bộ là 83.42% ở cấp độ công nghệ cao. [Xem tiếp ...]

Hệ thống đường sắt cho khảm Hagia Sophia
34 Istanbul

Hệ thống đường sắt cho Hagia Sophia Mosaics

Xem xét rằng các bức tranh khảm Hagia Sophia sẽ bị hư hại bởi hệ thống làm mờ ánh sáng, quyết định đã được đưa ra trên bức màn đường sắt. Một bộ phim tài liệu nói rằng Hagia Sophia không bị tổn hại trong quá trình chuyển đổi thành nhà thờ Hồi giáo được trao cho UNESCO [Xem tiếp ...]