nếu bạn chính thức phá sản
10 Balikeir

Yörsan bị phá sản chính thức

Yêu cầu phá sản 56 năm của Yörsan, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa ở quận Susurluk của Balıkesir, đã được chấp nhận. Nó đã ở trong một tình huống khó khăn vì lý do kinh tế năm ngoái. [Xem tiếp ...]