quyền vận chuyển miễn phí của người khuyết tật bị ngăn chặn dưới cái cớ của covid
09 Aydin

Quyền của người dân khuyết tật Quyền vận chuyển miễn phí bị từ chối theo lý do của Covid-19

Zeliha Gündoğdu, người đứng đầu Hiệp hội người khuyết tật Chi nhánh Aydın, TCDD Taşımacılık A.Ş. Ông lập luận rằng quyền của người khuyết tật được vận chuyển miễn phí đã bị ngăn chặn. Tàu đã dừng vào ngày 28 tháng 2020 năm XNUMX như là một phần của các biện pháp coronavirus [Xem tiếp ...]