Hôm nay trong Lịch sử: 7 Tháng 12 1884 Thống đốc và Chỉ huy Hijaz

thống đốc hicaz và chỉ huy
thống đốc hicaz và chỉ huy

Hôm nay trong lịch sử
7 Tháng 12 1884 Osman Hijaz Thống đốc và Chỉ huy Osman Nuri Pasha đã trình bày cuốn sách của mình mang tên mặt trời Ceziret'ül-Arab và Hicaz và Yemen Isla-hatı khăn cho Quốc vương và Porte. Layiha, Damascus, Hijaz và Yemen giữa việc đặt các đường dây shimendifer và điện báo nhấn mạnh rằng các tỉnh Hijaz và Yemen rất quan trọng chống lại các mối nguy hiểm bên ngoài.

Tìm kiếm tin tức đường sắt

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar