khoảng cách dự án phía đông nam
XUẤT KHẨU Adiyaman

Dự án Đông Nam Anatolia (GAP)

Dự án Đông Nam Anatolia (GAP); Mục tiêu chính của dự án là nâng cao mức sống của người dân trong khu vực và cải thiện mức sống, loại bỏ sự khác biệt trong phát triển giữa Đông Nam Anatolia và các khu vực khác, và cải thiện năng suất và cơ hội việc làm ở khu vực nông thôn. [Xem tiếp ...]

lịch sử đường sắt gà tây
06

1923 - 1940 Thổ Nhĩ Kỳ Lịch sử Đường sắt

1923 - 1940 Thổ Nhĩ Kỳ Lịch sử Đường sắt; Chính sách đường sắt, nhằm xây dựng đất nước với các mỏ neo, đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quá trình tạo ra một thị trường quốc gia. Phục hồi các dòng bị phá hủy trong chiến tranh, mặc dù công suất thấp [Xem tiếp ...]