cuộc họp tudemsas kik đã được tổ chức
SƠ ĐỒ

Tổ chức cuộc họp GCC của TÜDEMSACC

Cuộc họp Hội đồng quản trị tổ chức năm 2019 đã được tổ chức cho các nhân viên của Cán bộ tại Tổng cục TDEMSAŞ và các yêu cầu đã được quyết định. Chính thức tại TÜDEMSAŞ tại cuộc họp được tổ chức vào Thứ Năm ngày 26 tháng 2019 năm XNUMX [Xem tiếp ...]

Theo báo cáo báo cáo tcdd thiệt hại thiệt hại chủ
06

Mất TCDD theo Báo cáo TCA

Tòa án Tài khoản cũng xác định những bất thường đáng kể trong các tài khoản của TCDD, vốn nằm trong chương trình nghị sự với các vụ tai nạn trong những năm gần đây. Dựa trên tỷ giá hối đoái của chín năm trước, tổ chức này nhận khoản lỗ 72 triệu TL [Xem tiếp ...]