Các nghiên cứu đã đạt được động lực để đóng góp vào du lịch theo mùa
16 Bursa

Các nỗ lực được tăng tốc cho Uludağ để đóng góp cho ngành du lịch trong 4 mùa

Mặc dù là một trong những trung tâm du lịch mùa đông quan trọng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, năng lực không thể được đổi mới vì sự phức tạp của nhà máy, không thể nhận được những gì bạn xứng đáng có được từ những lý do du lịch như thiếu các khoản đầu tư mới được thực hiện Uludag, 4 [Xem tiếp ...]