CHUNG

Kết quả ưu tiên YKS 2020 được công bố! Yêu cầu về Kết quả Vị trí YKS

Theo kết quả của Kỳ thi các cơ sở giáo dục đại học năm 2020 (YKS), các thủ tục xếp lớp tập trung cho các chương trình giáo dục đại học 2020-YKS đã được hoàn thành phù hợp với các ưu tiên nhận được từ các ứng viên. Trong tuyên bố của Chủ tịch ÖSYM; "Các tổ chức giáo dục đại học 2020 [Xem tiếp ...]