Cải thiện các đường hầm trong kết quả đấu thầu tuyến NM

Cải thiện các đường hầm trong kết quả đấu thầu tuyến NM
Cải thiện các đường hầm trong kết quả đấu thầu tuyến NM

Tuyến NM, Kumlu-Kapıdere km: 161 + 704-869 Đường hầm số 12 và Kapıdere-Elmalı km: 166 + 569-906 Kết quả Cải tạo Đường hầm Số 15 Đấu thầu


TC Đường sắt Nhà nước Cục Quản lý Đường sắt Nhà nước TCDD Tổng cục Mua sắm Khu vực 5 (TCDD) 2020/370214 Tuyến NM được đánh số KIK với chi phí ước tính là 2.239.115,33 TL, km Kumlu-Kapıdere: 161 + 704-869 giữa Đường hầm số 12 và Kapıdere-Elmalı km: 166 công ty đã nộp hồ sơ dự thầu Dự án Cải tạo Đường hầm số 569 giữa 906 + 15-38 và BEDİRHAN YILMAZ DY GROUP đã thắng thầu với giá thầu là 1.444.775,00 TL. 17 công ty tham gia đấu thầu đã nộp hồ sơ dự thầu dưới giá trị giới hạn.

Gói thầu bao gồm 2.359,50 tấn phun, 1.422,00 m lỗ phun vữa với 1.117,50 m phun, và 7.680,00 m² thạch cao. Thời gian thực hiện công việc là 150 (một trăm năm mươi) ngày dương lịch kể từ ngày giao hàng tận nơi.sohbet


Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar