đấu thầu
TENDER BULLETIN

RayHaber Bản tin đấu thầu 22.10.2020

Bảo trì và sửa chữa tuyến Malatya-Çetinkaya ở các cầu và cống Mua sắm dịch vụ bảo vệ đường bộ Công việc xây dựng kỹ thuật tín hiệu và mua pin để sử dụng ở các ngã tư

Các bài báo và quảng cáo có liên quan