Hội đồng cạnh tranh bắt đầu điều tra chống lại Ford ô tô

Mở cuộc điều tra về ô tô Ford
Mở cuộc điều tra về ô tô Ford

Ban Cạnh tranh đã mở một cuộc điều tra chống lại Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.


Trong tuyên bố gửi tới Nền tảng Tiết lộ Công khai (KAP), có ghi: “Bởi Ban Cạnh tranh, các nhà phân phối và công ty cho thuê xe ô tô hoạt động trong thị trường bán xe cũ (mới) đã vi phạm Điều 4054 của Luật số 4 về Bảo vệ Cạnh tranh. Các cuộc điều tra đã được bắt đầu trong phạm vi quyết định được đưa ra để mở cuộc điều tra đối với nhiều công ty trong lĩnh vực này, bao gồm cả công ty của chúng tôi, để xác định họ không làm như vậy. Như đã biết, việc Cơ quan quản lý cạnh tranh mở cuộc điều tra không thể được hiểu là các công ty bị điều tra đã vi phạm luật số 4054, phải đối mặt hoặc sẽ phải đối mặt với các chế tài hình sự theo Luật. Các phát triển về chủ đề này sẽ được chia sẻ với công chúng khi cần thiết trong khuôn khổ Luật Thị trường Vốn. "

Thông tấn báosohbet

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar