Trung tâm hậu cần Sivas và xây dựng kết nối đường sắt

Trung tâm hậu cần Sivas và xây dựng kết nối đường sắt
Trung tâm hậu cần Sivas và xây dựng kết nối đường sắt

Xây dựng Trung tâm Hậu cần Sivas và Kết nối Đường sắt (Giai đoạn I)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KLV, ŞENBAY với lời đề nghị TL 2018 của Tổng cục Đường sắt Nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ (TCDD) cho đấu thầu xây dựng Trung tâm Hậu cần Sivas và Kết nối Đường sắt (Giai đoạn I) với chi phí xấp xỉ là TC309847 202.512.838,58. KHAI THÁC DU LỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VẬN TẢI DU LỊCH. Một hợp đồng đã được ký kết với công ty vào ngày 158.391.480,31.

Đấu thầu, hàng loạt; tòa nhà kiểm soát lối vào, tòa nhà dịch vụ, tòa nhà cơ sở hành chính xã hội, tòa nhà máy biến áp (3 căn), bể tự hoại. Đơn giá một phần; bao gồm các phần của lịch trình đề xuất. Thời gian của công việc là 720 (bảy trăm hai mươi) ngày kể từ ngày giao đất.

Tìm kiếm tin tức đường sắt

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar