sakbis đã thuê một ngàn lần một tháng
Vị trí 54 Sakarya

SAKBIS đã thuê 8 nghìn lần trong 57 tháng

Người dân thể hiện sự quan tâm lớn đến Hệ thống xe đạp thông minh SAKBtubS do Sakarya Metropolitan Đô thị thực hiện. Tổng cộng có 15 người đăng ký vào SAKBtubS, được thành lập ở nhiều nơi trong thành phố và phục vụ tại 8 địa điểm [Xem tiếp ...]

vận chuyển antalya sẽ được tổ chức
07

Hội thảo Giao thông vận tải sẽ được tổ chức

Sẽ có một giải pháp cho các vấn đề của giao thông vận tải với các thành phần của thành phố. Thị trưởng thành phố đô thị thủ đô Muhittin Böcek, thành phố Antalya, theo kế hoạch, các quy tắc, bản sắc tiếp tục hoạt động với mục tiêu tạo nên một thành phố. Trong bối cảnh này, bao gồm 7 quận [Xem tiếp ...]