Eskişehir Kütahya Tavşanlı Tunçbilek Hệ thống điện khí hóa Bảo trì và sửa chữa Kết quả công việc đấu thầu

Eskisehir Kutahya Tavsanli Tuncbilek hệ thống điện hóa bảo trì và sửa chữa kết quả đấu thầu
Eskisehir Kutahya Tavsanli Tuncbilek hệ thống điện hóa bảo trì và sửa chữa kết quả đấu thầu

Đấu thầu và sửa chữa các hệ thống điện khí hóa giữa Eskişehir (Không bao gồm) - Kütahya - Tavşanlı - Tunçbilek (bao gồm): Đường sắt quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ 7. XPUM Armin Elektrik đã thắng thầu TL. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố sau khi đấu thầu được đánh giá.

Các nhà thầu và hồ sơ dự thầu của họ như sau;

  1. Armin điện 1.895.000 TL
  2. Resa Xây dựng 1.996.500 TL
  3. Công ty TNHH Xây dựng Ekapark
  4. Đường sắt FMK 2.950.000 TL

Đấu thầu bao gồm các công việc mua sắm dịch vụ bảo trì và sửa chữa của các hệ thống điện khí hóa đường sắt giữa Eskişehir (Không bao gồm) - Kütahya - Tavşanlı -Tunçbilek (đã bao gồm) trong năm 1. Thời gian của công việc là 12 (mười hai) ngày kể từ ngày giao hàng.

Đấu thầu đường sắt hiện tại

xe điện sẽ được mua
Mon 16

Tìm kiếm tin tức đường sắt

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar