Trang trại gió tỉnh Vân Nam Tây Nam Trung Quốc được kết nối với hệ thống năng lượng

Trang trại gió của tỉnh Vân Nam Tây Nam Trung Quốc được kết nối với hệ thống năng lượng
Trang trại gió tỉnh Vân Nam Tây Nam Trung Quốc được kết nối với hệ thống năng lượng

Một trang trại gió trên bờ với tổng công suất phát điện trên tàu là 550 megawatt đã được kết nối với hệ thống điện của tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc. Cơ sở được đề cập được cho là trang trại gió đang hoạt động lớn nhất ở phía tây nam Trung Quốc. Theo công ty thực hiện việc xây dựng, các tuabin được sử dụng trong dự án, sản xuất 6,7 megawatt mỗi cái, là những tuabin có công suất cao nhất trong số các trang trại gió nằm ở vùng núi của đất nước.

Dự án dự kiến ​​sẽ cung cấp 1,4 tỷ kilowatt giờ điện cho hệ thống năng lượng mỗi năm. Theo Zeng Xiaohong, Tổng Giám đốc China Three Gorges Renewables Co., Ltd. Chi nhánh Vân Nam, lượng điện này đủ để đáp ứng mức tiêu thụ điện hàng năm của 600 hộ gia đình.

Dự án này sẽ đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng của bang bằng cách hoàn thành việc sản xuất còn thiếu của các nhà máy thủy điện, chiếm 80 phần trăm tổng công suất năng lượng trên tàu, trong thời kỳ khô hạn.

Günceleme: 01/04/2023 13:19

Quảng cáo tương tự