Quyên góp chất thải điện tử cho TEGV, mang lại hy vọng cho trẻ em

tha thứ cho rác thải điện tử, mang lại hy vọng cho trẻ em
tha thứ cho rác thải điện tử, mang lại hy vọng cho trẻ em

Rác thải điện tử góp phần giúp trẻ em nhận được sự hỗ trợ giáo dục đủ tiêu chuẩn với Dự án 'Cho đi để Tha thứ', được thực hiện với sự hợp tác của TEGV và TÜBİSAD. Rác thải điện tử biến thành giáo dục, trẻ em của TEGV nhìn về tương lai với hy vọng.

Tổ chức Tình nguyện viên Giáo dục Thổ Nhĩ Kỳ (TEGV), đã cung cấp hỗ trợ giáo dục chất lượng cho trẻ em trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ trong 26 năm, hoạt động để trở thành một phần của giải pháp cho nhiều vấn đề toàn cầu, cũng như hỗ trợ giáo dục mà tổ chức này cung cấp cho trẻ em. Khoảng 83% rác thải điện tử trên thế giới bị vứt bỏ và rác thải này tạo ra một vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường này và nhận được hỗ trợ giáo dục đủ tiêu chuẩn cho trẻ em với giá trị kinh tế thu được từ việc tái chế rác thải điện tử, TEGV đã hợp tác với Hiệp hội Công nghiệp Thông tin (TÜBİSAD), được Bộ Môi trường và Đô thị hóa, vào năm 2016 với 'Atma Donate. Anh ấy đã thực hiện dự án của mình.

Trong khuôn khổ dự án, hơn 3 trẻ em đã được cung cấp dịch vụ giáo dục có chất lượng.

TEGV đóng góp vào một thế giới đáng sống bằng cách tái chế tất cả các loại rác thải điện tử không được sử dụng ở nhà, trường học và nơi làm việc với 'Dự án Quăng bỏ quyên góp', đồng thời khiến các nhà tài trợ chia sẻ ước mơ về một xã hội được củng cố bởi giáo dục. Rác thải điện tử được quyên góp trong phạm vi dự án được gửi đến cơ sở tái chế theo hợp đồng thông qua PTT với mã 902 512 042 và thu nhập thu được đảm bảo rằng trẻ em có ít cơ hội nhận được hỗ trợ giáo dục đủ tiêu chuẩn tại TEGV. Cho đến nay, hơn 250 tấn rác thải điện tử đã được quyên góp trong phạm vi của 'Dự án Không vứt bỏ', có cấu trúc đa diện nhằm làm sáng tỏ tương lai tươi sáng của trẻ em được hỗ trợ bởi giáo dục và đóng góp vào nhiều hơn thế giới đáng sống. Với những khoản đóng góp này, hơn 3 trẻ em đã góp phần nhận được hỗ trợ giáo dục chất lượng tại TEGV.

Ngoài việc góp phần giáo dục trẻ em, dự án 'Forgive The ném ném' còn là một hoạt động môi trường quan trọng để bảo vệ thiên nhiên. Bằng cách giao rác thải điện tử của bạn đến các chi nhánh PTT, bạn có thể đóng góp vào việc hỗ trợ giáo dục chất lượng cho con em chúng ta tại TEGV và làm sáng tỏ tương lai của chúng.

Armin

sohbet

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar