Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp mua 13 Chuyên gia CNTT ký hợp đồng

Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp ký hợp đồng tuyển dụng chuyên gia CNTT
Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp ký hợp đồng tuyển dụng chuyên gia CNTT

Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp, được sử dụng trong Cục CNTT, trong Phụ lục 375 của Nghị định số 6 và dựa trên bài viết này, trong Đơn vị xử lý thông tin quy mô lớn của các tổ chức và tổ chức công cộng được công bố trên Công báo ngày 31.12.2008 và được đánh số 27097. Theo Điều 8 của Quy định về Nguyên tắc và Quy trình sử dụng Nhân viên CNTT đã ký hợp đồng, 13 (XNUMX) Nhân viên CNTT đã ký hợp đồng sẽ được tuyển dụng theo vị trí sẽ được thực hiện theo lệnh thành công của kỳ thi vấn đáp do Bộ của chúng tôi tổ chức.

ĐIỀU KIỆN ỨNG DỤNG


a) Để đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 657 của Luật Công chức số 48,

b) Tốt nghiệp bốn năm về kỹ thuật máy tính, kỹ thuật phần mềm, kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật điện-điện tử và các khoa kỹ thuật công nghiệp của các khoa hoặc các tổ chức giáo dục đại học có sự tương đương đã được Hội đồng Giáo dục Đại học chấp nhận,

c) Các khoa của khoa kỹ thuật của các khoa cung cấp giáo dục trong bốn năm, trừ các khoa được đề cập trong đoạn (b), khoa khoa học-văn học, giáo dục và khoa học giáo dục, khoa cung cấp giáo dục về máy tính và công nghệ, và các khoa thống kê, toán học và vật lý, tốt nghiệp từ các lý thuyết giáo dục đại học, (sinh viên tốt nghiệp khoa được đề cập trong phần này có thể áp dụng cho 2 lần trần lương hợp đồng hàng tháng)

d) Có ít nhất 3 (ba) năm kinh nghiệm chuyên môn về phần mềm, thiết kế và phát triển phần mềm, quản lý quy trình này hoặc để cài đặt và quản lý hệ thống mạng quy mô lớn, ít nhất 5 (năm) năm cho những người khác, (Để xác định kinh nghiệm chuyên môn, nhân viên dịch vụ có nhân viên tuân theo Luật số 657 là Nhân viên Thông tin hoặc Điều 4 của Luật (B) và các giai đoạn dịch vụ được ghi nhận là Nhân viên CNTT trong khu vực tư nhân thuộc Tổ chức Bảo hiểm Xã hội được tính đến)

d) Tài liệu mà các thiết bị ngoại vi máy tính biết ít nhất hai trong số các ngôn ngữ lập trình hiện tại miễn là chúng có kiến ​​thức về quản lý và bảo mật phần cứng và mạng được thiết lập,

e) Nếu nghĩa vụ tích cực cho các ứng cử viên nam chưa đến tuổi nghĩa vụ quân sự hoặc đã đến tuổi nghĩa vụ quân sự, phải phục vụ nghĩa vụ quân sự tích cực hoặc được miễn hoặc hoãn hoặc chuyển sang lớp dự bị.

PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG, NƠI VÀ NGÀY

Ứng viên chỉ có thể nộp đơn vào một trong những vị trí được công bố. Sau khi các tài liệu nêu trong thông báo đã được điền đầy đủ và chính xác,

các ứng dụng cùng nhau; Trong khoảng thời gian từ 07.05.2020 - 22.05.2020, https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu địa chỉ

sẽ được thực hiện bằng điện tử. Vì các ứng dụng sẽ được nhận bằng điện tử email Ứng dụng thông qua hoặc trực tiếp sẽ không được chấp nhận.

Vì các ứng dụng sẽ được thực hiện với mật khẩu Chính phủ điện tử, các ứng cử viên (www.turkiye.gov.t là) tài khoản phải có sẵn. Để sử dụng tài khoản được đề cập, ứng viên phải nhận được mật khẩu Chính phủ điện tử. Thí sinh, cá nhân áp dụng phong bì chứa mật khẩu Chính phủ điện tử từ Ban Giám đốc Trung ương PTT.

Để biết chi tiết về quảng cáo CLICK HEREHãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar