Hệ thống đường sắt nhẹ İzmir Các công cụ bổ sung để xây dựng các cơ sở lưu trữ mới dưới lòng đất Halkapınar

Đấu thầu xây dựng Halkapınar ngầm Thiết bị lưu trữ mới cho hệ thống đường sắt nhẹ İzmir Phương tiện bổ sung
Nó được nhận ra bởi đô thị thủ đô Izmir.


Đấu thầu xây dựng các cơ sở lưu trữ mới dưới lòng đất của Halkapınar cho các phương tiện bổ sung
cung cấp 19 được mở vào tháng 10 2015. RayHaberTheo thông tin nhận được, giá trị giới hạn của đấu thầu 77.408.483,72 TL gần đúng của đấu thầu 124.643.551,23 TL.


Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar