19 / 09 / 2020

Lịch sự kiện

P Mon

S Sal

Ç Sa hoàng

P Per

C S

C Sat

P Mặt trời

3 sự kiện,

-

Thông báo đấu thầu: Bao phủ Khu vực xả dầu thải của Ban Giám đốc Phân xưởng Bảo dưỡng Đầu máy Sivas

4 sự kiện,

-

Thông báo đấu thầu: Công tác rải Asphalt và Plantmix trên Kết cấu thượng tầng đường sắt tuyến xe điện

-

Thông báo đấu thầu: Şefkat Battalgazi Pınarlı Kuşsarayi và các trạm Baskil Công việc cung cấp năng lượng

-

Thông báo đấu thầu: Thiết bị X-Ray và Máy dò tìm kiếm kim loại dạng cửa sẽ được mua để kiểm soát hành lý

0 sự kiện,

0 sự kiện,

2 sự kiện,

-

Thông báo đấu thầu: Xây dựng Kênh thoát nước giữa các tuyến đường ga trung tâm hậu cần Palandöken

0 sự kiện,

0 sự kiện,

2 sự kiện,

-

Thông báo đấu thầu: Lắp đặt Hệ thống bảo vệ cắt ngang mức, Hệ thống cảnh báo thợ máy, Hệ thống giám sát camera

2 sự kiện,

0 sự kiện,

1 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

1 sự kiện,

-

Thông báo về đấu thầu: Bảo trì và sửa chữa các cây cầu và vỉ nướng giữa Narlı và Malatya

0 sự kiện,

1 sự kiện,

-

Thông báo đấu thầu: Công trình đường hầm sẽ được thực hiện tại tuyến Samsun-Kalın

1 sự kiện,

-

Thông báo đấu thầu: Sản xuất và lắp đặt Hörtuvar có thể di chuyển được

0 sự kiện,

0 sự kiện,

3 sự kiện,

-

Thông báo đấu thầu: Xây dựng lưới thép ở nhiều kilômét khác nhau giữa biên giới Divriği

4 sự kiện,

-

Thông báo đấu thầu: Malatya Elazığ Hệ thống viễn thông và tín hiệu ven đường Công việc lắp đặt và xây dựng

2 sự kiện,

-

Thông báo mời thầu: Giao lộ đường kết nối mới với đường sắt, công trình xây dựng hầm chui đường cao tốc

2 sự kiện,

-

İhale İlanı : Kaynarca Pendik Tuzla Metrosu Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri İşi

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

1 sự kiện,

1 sự kiện,

-

İhale İlanı : Konya Karaman İstasyonları Arası İhataların Rehabilitasyonu ve Eksik İhataların Tamamlanması

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,