công trình trám cầu onsen bắt đầu
46 Kahramanmaras

Công trình kè cầu đã bắt đầu

Kahramanmaraş Metropolitan đô thị bắt đầu các công trình lấp đầy của cầu Önsen, mà ông đã đưa ra tin tốt trong những tháng qua. Kahramanmaraş Metropolitan đô thị, đã có một bước nhảy vọt trong các công trình xây dựng đường, đã [Xem tiếp ...]