Alstom Tiên phong về Những đổi mới trong Vận chuyển và Di chuyển Vệ sinh và An toàn trong vụ bùng phát Covid-19
34 Istanbul

Alstom, Người tiên phong về những đổi mới trong vận tải và di động và vệ sinh an toàn trên thế giới của Covid-19

Khi các hạn chế về kiểm dịch dần được nới lỏng và mọi người thích nghi với mức bình thường mới, nhiều người đặt câu hỏi rằng mức bình thường mới sẽ như thế nào đối với giao thông công cộng và tính di động. Trong thế giới của COVID-19 [Xem tiếp ...]

Vi phạm trong các phương tiện giao thông công cộng được can thiệp ngay lập tức ở Kocaeli
41 Kocaeli

Vi phạm trong các phương tiện giao thông công cộng được can thiệp ngay lập tức ở Kocaeli

Trung tâm Điều phối Giao thông vận tải (UKOM), được thành lập với các thiết bị công nghệ mới nhất thuộc Sở Giao thông Vận tải Đô thị Kocaeli, cung cấp khả năng truy cập tức thì vào khoảng cách xã hội và che giấu các vi phạm trong các phương tiện giao thông công cộng. [Xem tiếp ...]