dự án giao thông công cộng hợp tác với bộ và chính quyền địa phương
06

Dự án giao thông công cộng đường sắt hợp tác với TCDD và chính quyền địa phương

Dự án giao thông công cộng đường sắt hợp tác với TCDD và chính quyền địa phương; Cộng hòa Đường sắt Tiểu bang Thổ Nhĩ Kỳ và tiêu chuẩn tàu điện ngầm trong giao thông đô thị phối hợp với chính quyền địa phương để đảm bảo vận chuyển hành khách Nếu bạn đã chọn [Xem tiếp ...]