Về công ty vận tải korfez
DỊCH VỤ 05

Giới thiệu về Công ty Vận tải Korfez

Công ty được thành lập vào ngày 30.04.2009 tại Korfez Hava Uünikasyon A.Ş. Nó đã được đăng ký và bắt đầu các hoạt động của nó. Mục đích của hoạt động là cung cấp vận chuyển hành khách bằng đường hàng không bằng thủy phi cơ của mình. [Xem tiếp ...]

Không có ảnh
DỊCH VỤ 05

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

Địa chỉ: Holzmarktst. DE-15 17 - 10179 Berlin Điện thoại: + 49-30 / 1 94 49 Fax: + 49-30 / 25 64 92 56 E-mail: Internet trong info @ BVG .: Liên hệ: Frau Melanie Sander

Không có ảnh
Đầu mối

Đường sắt Beatf Balfour

Địa chỉ: Garmisch Str. DE 35 - 81373 München Điện thoại: + 49-89 / 4 19 99-0 Fax: + 49-89 / 4 19 99-270 E-Mail: info@bbrail.co Internet: Liên hệ: Frau Petra Dahmer