Đấu giá TCDD và kết quả đấu thầu
TENDER BULLETIN

RayHaber Bản tin đấu thầu 14.11.2019

Dịch vụ nhân sự sẽ được thực hiện Dịch vụ bảo vệ tư nhân sẽ được thực hiện (TÜDEMSAŞ) Mua sắm dịch vụ bảo vệ giao thông Nhân viên sẽ được thực hiện tương tự Tin tức về đường sắt và cáp treoRayHaber Bản tin đấu thầu 09.01.2019 09 / 01 / 2019 Trạm ký túc xá bổ sung Công trình xây dựng đường bảo trì và sửa chữa [Xem tiếp ...]

đấu thầu
TENDER BULLETIN

RayHaber Bản tin đấu thầu 12.11.2019

Hệ thống công nghệ thông tin Dịch vụ bảo trì và sửa chữa Mua sắm Sivas Bostankaya Tàu chở khách Vận chuyển bằng xe buýt Tương tự Đường sắt và Cáp treo Tin tứcRayHaber Bản tin đấu thầu 25.01.2019 25 / 01 / 2019 Không có hồ sơ đấu thầu cho 25.01.2019 trong hệ thống của chúng tôi.RayHaber Đấu giá 04.02.2019 [Xem tiếp ...]

đấu thầu
TENDER BULLETIN

RayHaber Bản tin đấu thầu 11.11.2019

Dịch vụ bác sĩ kinh doanh sẽ được thực hiện TÜLOMSAŞ Kho hàng năm, dịch vụ giao hàng và vận chuyển Dịch vụ mua hàng Dịch vụ bảo vệ tư nhân sẽ được thực hiện tương tự Tin tức về đường sắt và cáp treoRayHaber Bản tin đấu thầu 25.01.2019 25 / 01 / 2019 Trong hệ thống của chúng tôi, bất kỳ ngày 25.01.2019 nào [Xem tiếp ...]

đấu thầu
TENDER BULLETIN

RayHaber Bản tin đấu thầu 08.11.2019

Hoạt động của Cơ sở sưởi ấm trung tâm sẽ được thực hiện Dịch vụ nhân sự sẽ được phục vụ trong YHT VIP Dịch vụ nhân sự sẽ được thực hiện Dịch vụ bảo vệ tư nhân sẽ được thực hiện (TÜLOMSAŞ) Tin tức về đường sắt và cáp treo tương tựRayHaber Bản tin đấu thầu 25.01.2019 25 / 01 / 2019 Trong hệ thống của chúng tôi 25.01.2019 [Xem tiếp ...]

đấu thầu
TENDER BULLETIN

RayHaber Bản tin đấu thầu 07.11.2019

Dịch vụ nhân sự sẽ được tiến hành sửa chữa và bảo trì máy tính và nguồn cung cấp năng lượng Hoạt động trên tuyến đường bộ Ankara-Kayseri KM: 31 + 546 (Đường sắt) Cầu vượt cho người đi bộ tương tự Tin tức về đường sắt và cáp treoRayHaber Bản tin đấu thầu 25.01.2019 25 / 01 / 2019 Trong hệ thống của chúng tôi, bất kỳ ngày 25.01.2019 nào [Xem tiếp ...]

đấu thầu
TENDER BULLETIN

RayHaber Bản tin đấu thầu 06.11.2019

Tuyến Irmak Zonguldak Km: 378 + 220 Xây dựng cầu vượt TÜLOMSAŞ 2020 Năm Môi trường, Công viên, Sắp xếp vườn và Bảo trì Công việc mua sắm qua đường bằng gỗ Bảo vệ công việc Giao thông qua đường sắt Dịch vụ mua sắm Đường sắt và cáp treo Tin tứcRayHaber Bản tin đấu thầu 25.01.2019 [Xem tiếp ...]

đấu thầu
TENDER BULLETIN

RayHaber Bản tin đấu thầu 05.11.2019

Dịch vụ bảo hiểm sẽ được thực hiện Irmak Zonguldak Tuyến Km: 370 + 517 (Đường sắt) Vượt qua mức độ được bảo vệ Nhân viên qua đường Tuyển dụng Tương tự Tin tức Đường sắt và Cáp treoRayHaber Bản tin đấu thầu 25.01.2019 25 / 01 / 2019 Bất kỳ hồ sơ đấu thầu nào của ngày 25.01.2019 trong hệ thống của chúng tôi [Xem tiếp ...]

đấu thầu
TENDER BULLETIN

RayHaber Bản tin đấu thầu 04.11.2019

Dịch vụ bảo vệ tư nhân sẽ được thực hiện tương tự Tin tức về đường sắt và cáp treoRayHaber Bản tin đấu thầu 25.01.2019 25 / 01 / 2019 Không có hồ sơ đấu thầu cho 25.01.2019 trong hệ thống của chúng tôi.RayHaber Bản tin đấu thầu 04.02.2019 04 / 02 / 2019 Bất kỳ hồ sơ đấu thầu nào về ngày 04.02.2019 trong hệ thống của chúng tôi [Xem tiếp ...]

đấu thầu
TENDER BULLETIN

RayHaber Bản tin đấu thầu 24.10.2019

Công việc mài đường sắt giữa akmak Çiftehan Dịch vụ bảo vệ giao cắt sẽ được lấy Dịch vụ bảo trì và sửa chữa của các hệ thống trung tâm điều khiển GSM-R và CTC sẽ được thực hiện tương tự Tin tức về đường sắt và cáp treoRayHaber Bản tin đấu thầu 25.01.2019 25 / 01 / 2019 Trong hệ thống của chúng tôi 25.01.2019 [Xem tiếp ...]

đấu thầu
TENDER BULLETIN

RayHaber Bản tin đấu thầu 21.10.2019

Tuyến đường Ankara-Istanbul chạy từ 2. Cung cấp phụ tùng thay thế cho giai đoạn cắt đường tương tự Tin tức đường sắt và cáp treoRayHaber Bản tin đấu thầu 25.01.2019 25 / 01 / 2019 Không có hồ sơ đấu thầu cho 25.01.2019 trong hệ thống của chúng tôi.RayHaber Bản tin đấu thầu 04.02.2019 04 / 02 / 2019 Trong hệ thống của chúng tôi 04.02.2019 [Xem tiếp ...]

đấu thầu
TENDER BULLETIN

RayHaber Bản tin đấu thầu 15.10.2019

Dịch vụ vệ sinh sẽ được thực hiện Tuyến Irmak Zonguldak Km: 166 + 900'da Xây dựng cầu vượt đường sắt của khu vực ga Erzincan để chuẩn bị các báo cáo tính toán và xác minh rủi ro địa chấn liên quan đến tin tức về đường sắt và cáp treoRayHaber Bản tin đấu thầu 25.01.2019 25 / 01 / 2019 trong hệ thống của chúng tôi [Xem tiếp ...]

đấu thầu
TENDER BULLETIN

RayHaber Bản tin đấu thầu 09.10.2019

Lớp phủ cao su tại các điểm giao cắt đường sắt Công trình đường sắt sẽ được thực hiện tương tự Tin tức về đường sắt và cáp treoRayHaber Bản tin đấu thầu 25.01.2019 25 / 01 / 2019 Không có hồ sơ đấu thầu cho 25.01.2019 trong hệ thống của chúng tôi.RayHaber Bản tin đấu thầu 04.02.2019 04 / 02 / 2019 Trong hệ thống của chúng tôi ngày 04.02.2019 [Xem tiếp ...]