QUẢNG CÁO TENDER

Thông báo đấu thầu: Sự dịch chuyển và cải tạo các cột chiếu sáng, LV-MV và Cài đặt hiện tại yếu trong phạm vi Dự án KCEP Phần I-II giữa Kayas (Không bao gồm) và Chuyển nhượng (Bao gồm)

Tái định vị và cải tạo các cột chiếu sáng, LV-MV và cài đặt hiện tại yếu trong phạm vi của các dự án KCEP Phần I-II giữa trao đổi Kayaş (không bao gồm) (bao gồm) TC STATE [Xem tiếp ...]