Kính gửi người dùng

RayHaber Chào mừng đến với trang web,

Thỏa thuận bảo mật sau đây RayHaberquy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ cung cấp cho người dùng có giá trị của chúng tôi.

RayHaber Bất kỳ người dùng nào nhập hoặc hoàn thành các biểu mẫu trên trang web sẽ được coi là đã đọc và chấp nhận các quy định của Thông tin bản quyền của Cameron, Chính sách bảo mật của Hồi giáo và Điều khoản sử dụng ..

 1. RayHaberCó thể sử dụng thông tin được thu thập từ người dùng đã đăng ký và khách truy cập Trang web cho bất kỳ loại phân tích nào. RayHaber chia sẻ thông tin này với các đối tác kinh doanh. Tuy nhiên, e-mail và thông tin cá nhân khác sẽ không được chia sẻ với bất kỳ đối tác, công ty, tổ chức hoặc bất kỳ tổ chức nào khác mà không có sự đồng ý của người dùng.
 2. RayHaber không công bố bất kỳ e-mail, tên, họ, số điện thoại và bất kỳ thông tin nào được nhập trong quá trình đăng ký trên Trang web của người dùng đã đăng ký và khách, và không chia sẻ nó với bất kỳ đối tác kinh doanh, công ty, tổ chức hoặc tổ chức nào khác trừ khi người dùng chỉ định khác.
 3. RayHaber 3 sẽ chỉ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp pháp lý và thủ tục pháp lý sau đây. mở ra cho các bữa tiệc.

a.) Nếu có yêu cầu bằng văn bản từ các cơ quan pháp lý,
b.) RayHaberbảo vệ và bảo vệ quyền sở hữu của
c.) Theo các quy tắc mà bạn chấp nhận theo các điều khoản sử dụng.

 1. RayHaberThông tin cá nhân của bạn được lưu trữ chỉ hiển thị với bạn. Thông tin này không có cách nào được bán, cho thuê hoặc trao đổi với một tổ chức hoặc tổ chức khác. Trừ khi được quy định trong Thỏa thuận bảo mật của người dùng này, 3. không chia sẻ với cá nhân. RayHaber thực hiện tất cả các biện pháp có thể để thực hiện các điều kiện đã hứa trong hợp đồng này.
 2. RayHaber thông tin được lưu trữ trong một môi trường ngoài công cộng. RayHabersử dụng tất cả các loại tiêu chuẩn công nghiệp để bảo vệ thông tin trong môi trường.
 3. Bạn có quyền cập nhật và thay đổi bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn nhập trong quá trình đăng ký bất cứ lúc nào. RayHaber được quyền xóa hoặc đình chỉ tài khoản của bạn nếu bạn không tuân thủ Thỏa thuận bảo mật này
 4. Do tính chất của Internet, thông tin có thể được lưu hành trên Internet mà không có biện pháp bảo mật đầy đủ và có thể được nhận và sử dụng bởi những người không được ủy quyền. Thiệt hại do việc sử dụng và sử dụng này RayHaberkhông phải là trách nhiệm của.
 5. Trong một số trường hợp, thông tin phi cá nhân có thể được thu thập. Một ví dụ về loại thông tin này là loại trình duyệt internet bạn sử dụng, hệ điều hành của bạn, tên miền của trang web bạn đã truy cập trang web của chúng tôi bằng liên kết hoặc quảng cáo.
 6. Thông tin có thể được đặt trên máy tính của bạn khi bạn truy cập Trang web. Thông tin này sẽ ở định dạng bize cookie hoặc tệp tương tự và sẽ giúp chúng tôi theo một số cách. Ví dụ: cookie sẽ cho phép chúng tôi tổ chức các trang web và quảng cáo theo sở thích và sở thích của bạn. Hầu như tất cả các trình duyệt Internet đều có tùy chọn xóa cookie khỏi ổ cứng của bạn, ngăn không cho chúng được ghi hoặc nhận thông báo cảnh báo trước khi được lưu. Vui lòng tham khảo các tệp trợ giúp và thông tin sử dụng của trình duyệt để biết thêm thông tin.
 7. Địa chỉ IP của bạn được sử dụng để giữ cho Trang web và máy chủ của chúng tôi hoạt động liên tục, để quản lý và giải quyết các vấn đề. Địa chỉ IP của bạn được sử dụng để nhận dạng bạn.
 8. Trang web này cung cấp các liên kết đến các trang web khác. Bảo mật chỉ có giá trị trong Trang web này và không bao gồm các trang web khác. Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của các trang web liên quan đến việc sử dụng các liên kết trên trang web này và các trang web khác sẽ được sử dụng là hợp lệ. Bạn nên đọc các văn bản Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản sử dụng của các trang web đó trên các trang web khác mà bạn đi với liên kết này từ Trang web này.
 9. Thông tin cá nhân hoặc công ty, địa chỉ email, số liệu thống kê và hồ sơ khách truy cập của khách hàng sử dụng cơ sở hạ tầng của chúng tôi không được chia sẻ với bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào.
 10. Nhật ký thuộc về Trang web được giữ bí mật ngoại trừ các ứng dụng có thể được tạo bởi các kênh chính thức (Văn phòng Công tố viên, Cục Tin học An ninh). Nhật ký truy cập được lưu trữ trong những ngày 180.
 11. Nhận xét của khách truy cập, thông tin thành viên của khách truy cập, thông tin truy cập (IP, dấu thời gian, người dùng) được giữ bí mật bao gồm cả nhân viên của Hệ thống tin tức.RayHaber bảo lưu quyền thay đổi bất kỳ thông tin trong văn bản này. Khi sử dụng trang web này, bạn được coi là đã chấp nhận bất kỳ và tất cả các thay đổi đối với Bảo đảm quyền riêng tư này.
 12. Bản quyền của tất cả các loại nội dung như mã, tin tức, hình ảnh, phỏng vấn RayHaber.com. RayHaberTất cả các bài viết, tài liệu, hình ảnh, tệp âm thanh, hình động, video, thiết kế và sắp xếp trên trang web .com đều được bảo vệ bởi luật bản quyền 5846. những RayHaber.com không được sao chép, phân phối, sửa đổi, xuất bản dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự cho phép bằng văn bản của .com. Sao chép và sử dụng không thể được thực hiện mà không có sự cho phép và không chỉ định nguồn.
 13. RayHaberLiên kết ngoài trên .com mở trên một trang riêng. Các tác giả chịu trách nhiệm cho các bài báo và ý kiến ​​được công bố. RayHaber.com có ​​thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào gây ra bởi thông tin trên trang web này.
 14. Tất cả các liên kết bên ngoài trên trang web mở trên một trang riêng. RayHaber.com không chịu trách nhiệm cho các liên kết bên ngoài.
 15. RayHaber tôn trọng quyền riêng tư của bạn và khách truy cập của bạn và hứa sẽ tuân theo các quy tắc được nêu trong các điều sau đây.
 16. © Copyright 2019. RayHaber.com tất cả các quyền.

Tìm kiếm tin tức đường sắt

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar