Cứ 1 TL đầu tư vào Sân bay Istanbul sẽ tạo ra tác động xã hội là 5,6 TL

Mỗi khoản đầu tư TL của Sân bay Istanbul đều tạo ra tác động xã hội có giá trị TL
Cứ 1 TL đầu tư vào Sân bay Istanbul sẽ tạo ra tác động xã hội là 5,6 TL

İGA Sân bay Istanbul đã công bố báo cáo SROI (Lợi tức đầu tư xã hội), đo lường tác động của các dự án được thực hiện trong phạm vi chương trình đầu tư xã hội. Theo báo cáo, lợi ích giá trị quan trọng nhất trong các khoản đầu tư của Sân bay IGA Istanbul là sự tự tin, hạnh phúc về mặt cảm xúc và môi trường xã hội; Trong báo cáo cũng nêu rõ rằng cứ 1 TL đầu tư sẽ tạo ra tác động xã hội là 5,6 TL.

Dựa trên thực tế là trách nhiệm giải trình khiến việc đo lường tác động xã hội trở nên không thể tránh khỏi tại điểm mà kế toán tài chính và kế toán xã hội gặp nhau, Sân bay İGA Istanbul gần đây đã công bố kết quả của báo cáo SROI. SROI (Lợi tức đầu tư xã hội), 'Lợi tức đầu tư xã hội' bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ; Nó có nghĩa là biểu hiện bằng tiền của giá trị của các kết quả thu được do đầu tư cho một dự án hoặc hoạt động. SROI; Nó nổi bật trên toàn thế giới như một khuôn khổ phân tích tác động xã hội được sử dụng rộng rãi để quản lý và tối đa hóa tác động xã hội.

Sân bay IGA Istanbul; Trong phạm vi của Chương trình Đầu tư Xã hội, nó hỗ trợ sự phát triển kinh tế xã hội của chín khu dân cư lân cận xung quanh sân bay và cũng góp phần vào sự bền vững môi trường với các hoạt động chuyển tiếp và tái chế. Trong Phân tích tác động xã hội SROI được chuẩn bị vào năm 2022 với sự hợp tác của Brika Sustainability và Impactyap, người ta đã tiết lộ rằng cứ 1 TL đầu tư trong phạm vi Chương trình đầu tư xã hội do İGA thực hiện sẽ tạo ra tác động xã hội là 5,6 TL. Tại thời điểm này, những lợi ích tạo ra giá trị cao nhất trong mắt các bên liên quan được đặt lên hàng đầu như tăng cường sự tự tin, hạnh phúc về mặt cảm xúc và có được môi trường xã hội.

İGA Sân bay Istanbul nhằm mục đích đóng góp vào sự phát triển bền vững của các khu dân cư xung quanh.

Báo cáo cũng trình bày chi tiết về sự thay đổi xã hội đạt được thông qua các dự án đã triển khai và đối thoại với các bên liên quan. IGA nhằm mục đích đóng góp vào sự phát triển bền vững của các khu định cư xung quanh sân bay với các hoạt động được thiết kế cho các phân khúc bên liên quan khác nhau trong phạm vi Chương trình Đầu tư Xã hội. Những người trong môi trường mà chương trình nhắm đến được chia thành hai nhóm riêng biệt là phụ nữ địa phương và thanh niên địa phương.

Từ năm 2017 đến năm 2021, IGA đã triển khai bốn hoạt động chính và một hoạt động phụ của Chương trình Đầu tư Xã hội trong phạm vi hai điểm trọng tâm của chương trình là 'phát triển và tái chế khu vực' và 'tái chế'.

Báo cáo SROI của Chương trình Đầu tư Xã hội của Sân bay IGA Istanbul rất quan trọng vì đây là một trong tám phân tích duy nhất được xác minh bởi Tổ chức Giá trị Xã hội Quốc tế (SVI) ở Thổ Nhĩ Kỳ và là một trong những phép đo tác động toàn diện nhất được thực hiện thay mặt cho khu vực tư nhân.

Günceleme: 18/05/2023 11:38

Quảng cáo tương tự