Không gian quảng cáo ở các đoàn tàu Marmaray và Başkentray sẽ được cho thuê

Không gian quảng cáo ở Marmaray và Baskentray Train Sets sẽ được thuê
Không gian quảng cáo ở các đoàn tàu Marmaray và Başkentray sẽ được cho thuê

Tổng cục TCDD Tasimacilik A.Ş. Cho thuê bề mặt bên ngoài của đoàn tàu Marmaray và Baskentray làm khu vực quảng cáo

“TCDD Transport Inc. Nó sẽ được thực hiện theo Thủ tục đấu thầu mở, theo điều 15 của Chỉ thị về việc cho thuê khu vực quảng cáo của Tổng cục. Thông tin chi tiết về cuộc đấu giá có thể được tìm thấy dưới đây:

1) Hành chính;

a) Địa chỉ: Quận Altındağ Hacıbayram Mah. Trường đua ngựa Cad. Số: Trạm 3-C -ANKARA

b) Số điện thoại: (0312) 309 05 15-75129-71609

c) Số Fax: (0312) 309 13 65

ç) Địa chỉ email: satinalmadairesi@tcddtasimacilik.gov.tr

d) Địa chỉ thông báo điện tử:

1.1) Công việc phải đấu thầu; Chất lượng, chủng loại và số lượng: Cho thuê mặt ngoài của các bộ gồm 32 toa xe Başkentray, 20 Marmaray 5 và 34 Marmaray 10 toa xe thuộc Cơ quan quản lý cung cấp dịch vụ giao thông đô thị ở Ankara và Istanbul trong thời hạn 5 năm làm không gian quảng cáo.

e) Khoản đặt cọc dự thầu: Nhà thầu phải cung cấp ít nhất 10% giá thuê hàng năm làm khoản đặt cọc dự thầu.

2 – Đấu thầu;

a) Vị trí: Quận Altındağ Hacıbayram Mah. Trường đua ngựa Cad. Số: Trạm 3-C -ANKARA

b) Ngày giờ: Vào lúc 24.01.2023 giờ 14 phút thứ Ba, ngày 30

c) Thủ tục đấu thầu: “TCDD Taşımacılık A.Ş. Theo điều 15 của Chỉ thị về việc cho thuê khu vực quảng cáo của Tổng cục, nó sẽ được thực hiện với Thủ tục đấu thầu rộng rãi.

3) Tài liệu đấu thầu, TCDD Taşımacılık A.Ş. Có thể xem tại Phòng Tổng hợp-Phòng Mua hàng-Ban Giám đốc Chi nhánh Mua hàng (Phòng 1048). Công ty vận tải TCDD Nó có thể được mua từ Thủ quỹ trung tâm với giá 300,00 TL.

4) Những người sẽ đấu thầu phải mua hồ sơ mời thầu đã được Chính quyền phê duyệt.

5) Các hồ sơ dự thầu phải được gửi tới TCDD Taşımacılık A.Ş., chậm nhất cho đến ngày và giờ đấu thầu. Phòng mua hàng-Chi nhánh mua hàng Ban giám đốc (Phòng 1048) quận Altındağ Hacıbayram Mah. Trường đua ngựa Cad. Nó sẽ được gửi đến địa chỉ Số: Trạm 3-C -ANKARA.

6) Hồ sơ dự thầu của các công ty tham gia đấu thầu đã được gửi tới TCDD Taşımacılık A.Ş. vào Thứ Ba, ngày 24.01.2023 lúc 14:30. Nó sẽ được mở tại Phòng họp số 1015 ở Tầng Trệt.

7) Trong cuộc đấu thầu này, một giá thầu sẽ được đưa ra cho toàn bộ công việc. Đề nghị một phần sẽ không được chấp nhận.

Günceleme: 14/01/2023 13:28

Quảng cáo tương tự

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar