Sắp xếp kết quả đấu thầu xây dựng nhà ga quốc tế và nội địa của sân bay Trabzon

Sắp xếp kết quả đấu thầu xây dựng nhà ga quốc tế và nội địa của sân bay Trabzon
Sắp xếp kết quả đấu thầu xây dựng nhà ga quốc tế và nội địa của sân bay Trabzon

Bố trí Nhà ga Quốc tế Hiện tại của Sân bay Trabzon và Xây dựng 2 Tòa nhà Cầu-Rotunda cố định cho Tòa nhà Nhà ga Nội địa và Bố trí Phòng chờ Hành khách Đi Kết quả Đấu thầu

Bố trí Nhà ga Quốc tế Hiện tại của Sân bay Trabzon với số KIK 2022/1151086 và chi phí tiếp cận là 719.333 TL của Tổng cục Mua hàng và Cung ứng của Cơ quan Quản lý Sân bay Nhà nước (DHMI) và việc xây dựng 2 Tòa nhà Cầu-Rotunda cố định cho Tòa nhà Nhà ga Nội địa, và Sảnh hành khách khởi hành Cem Balkan Engineering đã thắng thầu cho Công việc sắp xếp với giá thầu là 675.000 TL.

Gói thầu bao gồm các công trình Dự án Bố trí Nhà ga Quốc tế Hiện tại của Sân bay Trabzon và Xây dựng 2 Tòa nhà Cầu-Rotunda Cố định cho Tòa nhà Nhà ga Nội địa và Bố trí Sảnh Hành khách Khởi hành. Thời hạn thực hiện công việc là 120 (Một trăm hai mươi) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện công việc.

Quảng cáo tương tự

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar