Polatlı Konya YHT Signaling và GSM-R Công việc bảo trì Kết quả đấu thầu

Polatli Konya YHT Signaling và GSM R Công việc bảo trì Kết quả đấu thầu
Polatlı Konya YHT Signaling và GSM-R Công việc bảo trì Kết quả đấu thầu

TCDD Polatlı-Konya YHT Tín hiệu, Viễn thông, Công trình bảo trì GSM-R Kết quả đấu thầu

Một công ty đã nộp hồ sơ dự thầu cho Gói thầu Công trình bảo trì Tín hiệu, Viễn thông, GSM-R Polatlı-Konya YHT, với chi phí tiếp cận là 2022 TL, của Tổng cục Quản lý Đường sắt Nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ (TCDD) với số 1289218/9.995.762 và một đề nghị trị giá 1 TL vào ngày đấu thầu, Công ty Yapı Merkezi đã thắng.

Gói thầu bao gồm các công việc bảo trì Hệ thống và Hệ thống phụ của Trung tâm điều khiển Tín hiệu YHT, Viễn thông, GSM-R và Ankara CTC được lắp đặt trong Đoạn Đường dây YHT Polatlı-Konya. Thời gian làm việc 2 Tháng (60 Ngày) ngày kể từ ngày bắt đầu làm việc

Quảng cáo tương tự

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar