Kozlu Tim Lavuar Công việc cải tạo tuyến đường sắt khu vực chất hàng và đường ngang

Kozlu Tim Lavuar Công trường cải tạo tuyến đường sắt và giao cắt ngang bằng
Kozlu Tim Lavuar Công việc cải tạo tuyến đường sắt khu vực chất hàng và đường ngang

Kozlu Tim Lavuar Công việc cải tạo tuyến đường sắt khu vực chất hàng và đường ngang
TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY THAN THỔ NHĨ KỲ (TTK) CỤC THU MUA

Công trình cải tạo mặt bằng Kozlu Tim Lavuar, tuyến đường sắt và đường ngang sẽ được đấu thầu theo thủ tục đấu thầu rộng rãi theo Điều 4734 của Luật mua sắm công số 19 và hồ sơ dự thầu sẽ chỉ được nhận trong môi trường điện tử thông qua EKAP. Thông tin chi tiết về cuộc đấu giá có thể được tìm thấy dưới đây:
HRN: 2022 / 1353938
1 Quản trị
a) Tên: TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÒNG MUA SẮM THAN TURKISH (TTK)
b) Địa chỉ: Yayla Mahallesi Baglik Caddesi.Ihsan Soyak Sokak 6 67090 ZONGULDAK CENTER / ZONGULDAK
c) Số điện thoại và fax: 3722594774-3722594421 - 3722531273
ç) Trang web nơi tài liệu đấu thầu có thể được xem và tải xuống bằng chữ ký điện tử: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale chủ đề xây dựng
a) Tên: Kozlu Tim Lavuar Công trường cải tạo tuyến đường sắt và đường ngang bằng
b) Chất lượng, chủng loại, khối lượng: Là công trình xây dựng đường sắt và đường ngang đồng mức được nêu chi tiết trong đồ án, thông tin chi tiết xem tại phụ lục của quy chuẩn kỹ thuật hành chính.
Thông tin chi tiết có thể được lấy từ thông số kỹ thuật hành chính có trong tài liệu đấu thầu trong EKAP.
c) Nơi làm/giao: Kozlu / Zonguldak
d) Thời hạn / ngày giao hàng: 120 (Một trăm hai mươi) ngày dương lịch kể từ ngày giao hàng tận nơi.
d) Ngày bắt đầu: trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
nơi làm việc giao hàng sẽ bắt đầu.
3 Hồ sơ thầu
a) Ngày giờ đấu thầu (thời hạn đấu thầu): 09.01.2023 - 15:00
b) Địa điểm họp của ủy ban đấu thầu (địa chỉ mở hồ sơ dự thầu điện tử): Hội trường Phòng mua hàng TTK

Günceleme: 15/12/2022 11:06

Quảng cáo tương tự

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar