Kết quả đấu thầu xây dựng bệnh viện bang Antalya

Kết quả đấu thầu xây dựng bệnh viện bang Antalya
Kết quả đấu thầu xây dựng bệnh viện bang Antalya

Antalya Konyaaltı Kết quả đấu thầu xây dựng bệnh viện công 150 giường

2022 công ty đã nộp hồ sơ dự thầu cho gói thầu Xây dựng Bệnh viện Nhà nước 1090445 giường ở Antalya Konyaaltı với số GCC 937.064.772/150 của Tổng cục Đầu tư Y tế (SYGM) với chi phí tiếp cận là 8 TL, và liên doanh giữa Engineering và Mustafa Özaydın đã thắng thầu với giá thầu 833.000.000 TL. .

Gói thầu bao gồm các hạng mục xây dựng công trình bệnh viện 49.194,09B+Z+2 tầng bằng bê tông cốt thép với tổng diện tích xây dựng là 7 m². Thời gian thực hiện công việc 500 (Năm trăm) ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện công việc

Quảng cáo tương tự

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar