Kết quả đấu thầu cho việc sửa đổi chung của nhà máy xử lý nước thải Çiğli

Sửa đổi chung về nhà máy xử lý nước thải Cigli, kết quả của cuộc đấu thầu nhiệt
Kết quả đấu thầu của việc sửa đổi chung nhà máy xử lý nước thải Çiğli

Các hồ sơ dự thầu đã được thu thập trong cuộc đấu thầu cho Bản sửa đổi chung của Nhà máy Xử lý Nước thải Çiğli.

Các hồ sơ dự thầu đã được thu thập trong cuộc đấu thầu cho Bản sửa đổi chung của Nhà máy Xử lý Nước thải Çiğli, có giá trị giới hạn là 2022 TL và chi phí ước tính là 338713 TL, với giá trị giới hạn là 130.621.621,62/156.075.203,02 KIK được đánh số bởi İzmir Tổng cục Quản lý Cấp thoát nước (İZSU). Giá thầu thấp nhất cho hồ sơ dự thầu là 179.000.000,00 TL. Sau khi các hồ sơ dự thầu được đánh giá, hồ sơ dự thầu sẽ được trao. kazanThời điểm công ty sẽ được mời ký hợp đồng.

Hồ sơ dự thầu bao gồm việc Sửa đổi Tổng thể 1 Nhà máy Xử lý Nước thải. Thời gian thực hiện công việc là 540 (năm trăm bốn mươi) ngày dương lịch kể từ ngày giao địa điểm.

Quảng cáo tương tự

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar