Sivas, Quận Akıncılar Giai đoạn 2 276 Khu dân cư, 3 Trung tâm Thương mại, 1 Công trình Nhà thờ Hồi giáo

TOKI
TOKI

Tỉnh Sivas Quận Akıncılar Giai đoạn 2 276 Khu dân cư, Trung tâm thương mại với 3 cửa hàng, 1 công trình xây dựng nhà thờ Hồi giáo và cơ sở hạ tầng và cảnh quan (E-Tender)
TR BỘ MÔI TRƯỜNG, ĐÔ THỊ HÓA VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU QUẢN LÝ NHÀ Ở
CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ HẠ TẦNG VÀ CẢNH QUAN SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN

Tỉnh Sivas Quận Akıncılar Giai đoạn 2 276 Khu dân cư, 3 Trung tâm Thương mại, 1 Công trình Xây dựng Nhà thờ Hồi giáo và Cơ sở hạ tầng và Cảnh quan sẽ được đấu thầu theo phương thức đấu thầu rộng rãi theo điều 4734 của Luật Mua sắm công số sẽ được thực hiện. Thông tin chi tiết về cuộc đấu giá có thể được tìm thấy dưới đây:
İKN: 2022/379736
1 Quản trị
a) Tên: BỘ MÔI TRƯỜNG, ĐÔ THỊ HÓA VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU QUẢN LÝ NHÀ Ở
b) Địa chỉ: Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent ÇANKAYA / ANKARA
c) Số điện thoại và fax: 3125652000 - 3122667748
ç) Trang web nơi có thể xem và tải xuống tài liệu đấu thầu bằng chữ ký điện tử: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Công trình xây dựng
a) Tên: Tỉnh Sivas Quận Akincilar Giai đoạn 2 276 Khu dân cư, 3 Trung tâm Thương mại Cửa hàng, 1 Công trình Xây dựng Nhà thờ Hồi giáo, Cơ sở hạ tầng và Cảnh quan
b) Chất lượng, chủng loại và số lượng: 276 căn hộ có hệ thống ván khuôn đường hầm, 3 cửa hàng với hệ thống ván khuôn thông thường, 1 công trình xây dựng nhà thờ Hồi giáo và cơ sở hạ tầng và cảnh quan
Thông tin chi tiết có thể được lấy từ thông số kỹ thuật hành chính có trong tài liệu đấu thầu trong EKAP.
c) Nơi thực hiện / giao hàng: Sivas
ç) Thời hạn / ngày giao hàng: Là 550 (Năm Trăm Năm mươi) ngày lịch kể từ ngày giao hàng tận nơi.
d) Ngày bắt đầu làm việc: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
nơi làm việc giao hàng sẽ bắt đầu.
3 Hồ sơ thầu
a) Ngày giờ đấu thầu (thời hạn đấu thầu): 26.05.2022 - 14:30
b) Địa điểm họp của ủy ban đấu thầu (địa chỉ nơi sẽ mở hồ sơ dự thầu điện tử): Cơ quan quản lý nhà ở đại chúng (Toki) - Phòng họp

Thông báo đấu thầu được công bố trên trang web của chúng tôi chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không thay thế tài liệu gốc. Tài liệu gốc có giá trị về sự khác biệt giữa các tài liệu được công bố và các tài liệu đấu thầu ban đầu. Các nguồn của chúng tôi là Công báo, Báo hàng ngày, Trang web của các tổ chức và tổ chức công cộng.

Quảng cáo tương tự

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar