Ankara, Bahçekapı Mahallesi Martyr Orgenaral Eşref Bitlis Barracks 119 Công việc xây dựng nhà ở

TOKI
TOKI

Tỉnh Ankara, Quận Etimesgut, Bahçekapı Khu phố Hiến binh Tổng chỉ huy Liệt sĩ Tướng quân Eşref Bitlis Doanh trại 119 Nhà ở (Nhà nghỉ) Xây dựng và Cơ sở hạ tầng và Cảnh quan (E-Tender)
TR BỘ MÔI TRƯỜNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở ĐÔ THỊ (TOKİ)

THÔNG BÁO TENDER

TỈNH ANKARA, HUYỆN ETİMESGUT, BAHÇEKAPI NHẬN XÉT CHUNG VỀ CAM KẾT CHUNG VỀ MARTYR ORGENERAL EŞREF BİTLİS BARRACK 119 NHÀ Ở (NHÀ Ở) XÂY DỰNG VÀ HẠ TẦNG VÀ CÔNG TRÌNH CẢNH QUAN
TR BỘ MÔI TRƯỜNG, ĐÔ THỊ HÓA VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU QUẢN LÝ NHÀ Ở

Tỉnh Ankara, Quận Etimesgut, Khu phố Bahçekapı Bộ Tư lệnh Hiến binh Liệt sĩ Tướng Eşref Bitlis Doanh trại 119 Nhà ở (Nhà nghỉ) Công trình xây dựng và cơ sở hạ tầng và cảnh quan sẽ được đấu thầu bằng thủ tục đấu thầu rộng rãi theo điều 4734 của Luật Mua sắm công số 19. sẽ được nhận bằng phương thức điện tử qua EKAP. Thông tin chi tiết về cuộc đấu giá có thể được tìm thấy dưới đây:
HRN: 2022 / 436695
1 Quản trị
a) Tên: BỘ MÔI TRƯỜNG, ĐÔ THỊ HÓA VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU QUẢN LÝ NHÀ Ở
b) Địa chỉ: Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent ÇANKAYA / ANKARA
c) Số điện thoại và fax: 3125652000 - 3122667748
ç) Trang web nơi tài liệu đấu thầu có thể được xem và tải xuống bằng chữ ký điện tử: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Công trình xây dựng
a) Tên: Tỉnh Ankara, Quận Etimesgut, Bahçekapı Khu phố Hiến binh Tổng chỉ huy Liệt sỹ Orgenaral Eşref Bitlis Doanh trại 119 Nhà ở (Nhà nghỉ) Xây dựng và Cơ sở hạ tầng và Cảnh quan
b) Chất lượng, chủng loại và số lượng: 119 Ngôi nhà và Công trình Cơ sở hạ tầng và Cảnh quan được Làm bằng Hệ thống Ván khuôn Đường hầm
Thông tin chi tiết có thể được lấy từ thông số kỹ thuật hành chính có trong tài liệu đấu thầu trong EKAP.
c) Địa điểm xây dựng / giao hàng: Ankara
ç) Thời hạn / ngày giao hàng: Là 450 (Bốn trăm năm mươi) ngày dương lịch kể từ ngày giao hàng tận nơi.
d) Ngày bắt đầu: trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
nơi làm việc giao hàng sẽ bắt đầu.
3 Hồ sơ thầu
a) Ngày giờ đấu thầu (thời hạn đấu thầu): 07.06.2022 - 11:00
b) Địa điểm họp của ủy ban đấu thầu (địa chỉ nơi sẽ mở hồ sơ dự thầu điện tử): Cơ quan quản lý nhà ở đại chúng (Toki) - Phòng họp

Thông báo đấu thầu được công bố trên trang web của chúng tôi chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không thay thế tài liệu gốc. Tài liệu gốc có giá trị về sự khác biệt giữa các tài liệu được công bố và các tài liệu đấu thầu ban đầu. Các nguồn của chúng tôi là Công báo, Báo hàng ngày, Trang web của các tổ chức và tổ chức công cộng.

Quảng cáo tương tự

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar