Tỉnh Bilecik, Quận Bozüyük 340 Khu dân cư và 8 Cửa hàng Công việc xây dựng

TOKI
TOKI

Tỉnh Bilecik, Quận Bozüyük 340 Khu dân cư và 8 Cửa hàng Công việc Xây dựng và Cơ sở hạ tầng và Cảnh quan (E-Tender)
BỘ MÔI TRƯỜNG, ĐÔ THỊ HÓA VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
QUẢN LÝ NHÀ Ở MASS (TOKİ)

Tỉnh Bilecik, Quận Bozüyük 340 Khu dân cư và 8 Cửa hàng Công trình Xây dựng và Cơ sở hạ tầng và Cảnh quan sẽ được đấu thầu theo điều 4734 của Luật Mua sắm công số 19, và hồ sơ dự thầu sẽ chỉ được nhận dưới dạng điện tử thông qua EKAP. Thông tin chi tiết về cuộc đấu giá có thể được tìm thấy dưới đây:
HRN: 2022 / 302032
1 Quản trị
a) Tên: BỘ MÔI TRƯỜNG, ĐÔ THỊ HÓA VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU QUẢN LÝ NHÀ Ở
b) Địa chỉ: Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent ÇANKAYA / ANKARA
c) Số điện thoại và fax: 3125652000 - 3122667748
ç) Trang web nơi có thể xem và tải xuống tài liệu đấu thầu bằng chữ ký điện tử: ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Công trình xây dựng
a) Tên: Tỉnh Bilecik, Quận Bozüyük 340 Khu dân cư và 8 Cửa hàng Công trình Xây dựng và Cơ sở hạ tầng và Cảnh quan
b) Chất lượng, chủng loại và số lượng: Công trình xây dựng 340 căn hộ, 8 cửa hàng, cơ sở hạ tầng và cảnh quan với hệ thống ván khuôn đường hầm
Thông tin chi tiết có thể được lấy từ thông số kỹ thuật hành chính có trong tài liệu đấu thầu trong EKAP.
c) Nơi thực hiện / giao hàng: Bilecik
ç) Thời hạn / ngày giao hàng: Cách địa điểm giao hàng là 500 (Năm Trăm) ngày.
d) Ngày bắt đầu: trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
nơi làm việc giao hàng sẽ bắt đầu.
3 Hồ sơ thầu
a) Ngày giờ đấu thầu (thời hạn đấu thầu): 10.05.2022 - 11:30
b) Địa điểm họp của ủy ban đấu thầu (địa chỉ nơi sẽ mở hồ sơ dự thầu điện tử): Cơ quan quản lý nhà ở đại chúng (Toki) - Phòng họp

Thông báo đấu thầu được công bố trên trang web của chúng tôi chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không thay thế tài liệu gốc. Tài liệu gốc có giá trị về sự khác biệt giữa các tài liệu được công bố và các tài liệu đấu thầu ban đầu. Các nguồn của chúng tôi là Công báo, Báo hàng ngày, Trang web của các tổ chức và tổ chức công cộng.

Quảng cáo tương tự

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar