Tương lai của Đường sắt được tập trung ở Jordan dưới sự lãnh đạo của TCDD

Tương lai của đường sắt đang được chú trọng ở tiếng Urdu dưới sự lãnh đạo của TCDD
Tương lai của Đường sắt được tập trung ở Jordan dưới sự lãnh đạo của TCDD

Metin Akbaş, Tổng Giám đốc Đường sắt Nhà nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ (TCDD), đã đến Jordan để tham dự Cuộc họp Ban Khu vực Trung Đông của Liên minh Đường sắt Quốc tế (UIC) (RAME). Metin Akbaş, người sẽ chủ trì cuộc họp, nơi thảo luận các bước cần thực hiện để phát triển đường sắt trên thế giới và các nghiên cứu hợp tác khu vực, cũng sẽ chia sẻ kiến ​​thức về TCDD với các nước thành viên.

Với tầm nhìn của Bộ Giao thông và Hạ tầng, TCDD đại diện cho đường sắt trên trường quốc tế bằng cách chia sẻ kiến ​​thức và kinh nghiệm nhằm đạt được những kết quả tích cực cho đất nước chúng ta. Tổng Giám đốc TCDD Metin Akbaş, người thực hiện công việc phối hợp với các nước trong khu vực, đang hội đàm tại Amman, thủ đô của Jordan. Tại cuộc họp lần thứ 29 của RAME do Metin Akbaş chủ trì, các bước cần thực hiện cho tương lai của đường sắt trên thế giới sẽ được xem xét. Akbaş sẽ cùng với đại diện của các tổ chức đường sắt của các nước thành viên RAME trong khu vực để xem xét những phát triển trong lĩnh vực đường sắt trong khu vực, ngân sách của Ban khu vực, các hoạt động đã thực hiện và lên kế hoạch thực hiện và cơ hội hiện tại của các thành viên. Tại buổi gặp mặt, các hoạt động hướng tới tương lai sẽ được chia sẻ dựa trên 166 năm kiến ​​thức, kinh nghiệm, năng lực và tình huống của TCDD. Nhiều chủ đề như các nghiên cứu về "Tầm nhìn đường sắt 2050 của RAME", sẽ đóng vai trò là hướng dẫn, sẽ được thảo luận.

Tại các cuộc họp, các diễn biến hiện tại và các bước cần thực hiện liên quan đến quan hệ song phương với các nước thành viên trong khu vực sẽ được đánh giá.

Trình chiếu này yêu cầu JavaScript.

Quảng cáo tương tự

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar