Bursa, Cihatlı Mahallesi, 509 Residences, 1 trường tiểu học với 12 phòng học và 1 công trình xây dựng nhà thờ Hồi giáo

TOKI
TOKI

Tỉnh Bursa, Quận Gemlik, Cihatlı Mahallesi, Khu dân cư 509, 1 trường tiểu học với 12 phòng học và 1 công trình xây dựng và cơ sở hạ tầng và cảnh quan nhà thờ Hồi giáo (E-Tender)
TR BỘ MÔI TRƯỜNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở ĐÔ THỊ (TOKİ)

THÔNG BÁO TENDER
Tỉnh Bursa, Quận Gemlik, Cihatlı Mahallesi, Khu dân cư 509, 1 trường tiểu học với 12 phòng học và 1 công trình xây dựng, cơ sở hạ tầng và cảnh quan nhà thờ Hồi giáo sẽ được đấu thầu theo phương thức đấu thầu rộng rãi theo điều 4734 của Luật đấu thầu công số 19. Nó sẽ chỉ được nhận dưới dạng điện tử qua EKAP. Thông tin chi tiết về cuộc đấu giá có thể được tìm thấy dưới đây:
HRN: 2022 / 267917
1 Quản trị
a) Tên: BỘ MÔI TRƯỜNG, ĐÔ THỊ HÓA VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU QUẢN LÝ NHÀ Ở
b) Địa chỉ: Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent Çankaya / ANKARA
c) Số điện thoại và fax: 3125652000 - 3122667748
ç) Trang web nơi tài liệu đấu thầu có thể được xem và tải xuống bằng chữ ký điện tử: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Công trình xây dựng
a) Tên: Tỉnh Bursa, Quận Gemlik, Quận Cihatlı, 509 Khu dân cư, 1 Trường tiểu học với 12 phòng học và 1 Nhà thờ Hồi giáo Xây dựng và Cơ sở hạ tầng và Cảnh quan
b) Chất lượng, chủng loại và số lượng: 509 Đơn vị nhà ở có Hệ thống ván khuôn đường hầm và 1 Trường học, 1 Công trình xây dựng nhà thờ Hồi giáo với Hệ thống ván khuôn thông thường, Cơ sở hạ tầng và Cảnh quan
Thông tin chi tiết có thể được lấy từ thông số kỹ thuật hành chính có trong tài liệu đấu thầu trong EKAP.
c) Nơi thực hiện / giao hàng: Bursa
ç) Thời hạn / ngày giao hàng: Là 550 (Năm Trăm Năm mươi) ngày theo lịch kể từ ngày giao hàng tận nơi.
d) Ngày bắt đầu: trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
nơi làm việc giao hàng sẽ bắt đầu.
3 Hồ sơ thầu
a) Ngày giờ đấu thầu (thời hạn đấu thầu): 16.05.2022 - 11:30
b) Địa điểm họp của ủy ban đấu thầu (địa chỉ nơi sẽ mở hồ sơ dự thầu điện tử): Cơ quan quản lý nhà ở đại chúng (Toki) - Phòng họp

Thông báo đấu thầu được công bố trên trang web của chúng tôi chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không thay thế tài liệu gốc. Tài liệu gốc có giá trị về sự khác biệt giữa các tài liệu được công bố và các tài liệu đấu thầu ban đầu. Các nguồn của chúng tôi là Công báo, Báo hàng ngày, Trang web của các tổ chức và tổ chức công cộng.

Quảng cáo tương tự

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar