Adana, Sinanpaşa Dự án Chuyển đổi Đô thị Vùng lân cận 523 Khu dân cư và Xây dựng 52 Cửa hàng

TOKI
TOKI

Tỉnh Adana, Quận Yüreğir, Sinanpaşa Mahallesi Dự án Chuyển đổi Đô thị 523 Khu dân cư và 52 Cửa hàng Xây dựng và Cơ sở hạ tầng và Cảnh quan
TR BỘ MÔI TRƯỜNG, ĐÔ THỊ HÓA VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU QUẢN LÝ NHÀ Ở
XÂY DỰNG SẼ ĐƯỢC XÂY DỰNG

Tỉnh Adana, Quận Yüreğir, Sinanpaşa Mahallesi Dự án 523 Khu dân cư và 52 Cửa hàng Xây dựng và Cơ sở hạ tầng và Cảnh quan sẽ được đấu thầu bằng thủ tục đấu thầu rộng rãi theo Điều 4734 của Luật Mua sắm công số. Thông tin chi tiết về cuộc đấu giá có thể được tìm thấy dưới đây:
HRN: 2022 / 413751
1 Quản trị
a) Tên: BỘ MÔI TRƯỜNG, ĐÔ THỊ HÓA VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU QUẢN LÝ NHÀ Ở
b) Địa chỉ: Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent ÇANKAYA / ANKARA
c) Số điện thoại và fax: 3125652000 - 3122667748
ç) Trang web nơi tài liệu đấu thầu có thể được xem và tải xuống bằng chữ ký điện tử: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Công trình xây dựng
a) Tên: Tỉnh Adana, Quận Yuregir, Dự án Chuyển đổi Đô thị Vùng lân cận Sinanpaşa 523 Khu dân cư và 52 Cửa hàng Xây dựng và Cơ sở hạ tầng và Cảnh quan
b) Chất lượng, loại và số lượng: Xây dựng 523 Căn hộ và 52 Cửa hàng, Cơ sở hạ tầng và Cảnh quan Công trình bằng Hệ thống Cốp pha Thông thường
Thông tin chi tiết có thể được lấy từ thông số kỹ thuật hành chính có trong tài liệu đấu thầu trong EKAP.
c) Địa điểm giao hàng: Adana
ç) Thời hạn / ngày giao hàng: Cách địa điểm giao hàng là 600 (Sáu Trăm) ngày.
d) Ngày bắt đầu: trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
nơi làm việc giao hàng sẽ bắt đầu.
3 Hồ sơ thầu
a) Ngày giờ đấu thầu (thời hạn đấu thầu): 01.06.2022 - 14:00
b) Địa điểm họp của ủy ban đấu thầu (địa chỉ nơi sẽ mở hồ sơ dự thầu điện tử): Cơ quan quản lý nhà ở đại chúng (Toki) - Phòng họp

Thông báo đấu thầu được công bố trên trang web của chúng tôi chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không thay thế tài liệu gốc. Tài liệu gốc có giá trị về sự khác biệt giữa các tài liệu được công bố và các tài liệu đấu thầu ban đầu. Các nguồn của chúng tôi là Công báo, Báo hàng ngày, Trang web của các tổ chức và tổ chức công cộng.

Quảng cáo tương tự

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar