Amasya, Tham quan Quận 3 Giai đoạn 87 Công việc Xây dựng Nhà ở

TOKI
TOKI

Tỉnh Amasya, Quận Merkez, Tham quan Giai đoạn 3 của Quận, 87 Đơn vị Nhà ở Công việc Xây dựng, Cơ sở hạ tầng và Cảnh quan (E-Tender)
CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ HẠ TẦNG VÀ CẢNH QUAN SẼ ĐƯỢC THỰC HIỆN
TR BỘ MÔI TRƯỜNG, ĐÔ THỊ HÓA VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU QUẢN LÝ NHÀ Ở

Tỉnh Amasya Tham quan Quận Merkez Quý 3 Giai đoạn 87 Các công trình xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng và cảnh quan sẽ được đấu thầu theo điều 4734 của Luật Mua sắm công số 19, và hồ sơ dự thầu sẽ chỉ được nhận trong môi trường điện tử thông qua EKAP. Thông tin chi tiết về cuộc đấu giá có thể được tìm thấy dưới đây:
İKN: 2022/394970
1 Quản trị
a) Tên: BỘ MÔI TRƯỜNG, ĐÔ THỊ HÓA VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU QUẢN LÝ NHÀ Ở
b) Địa chỉ: Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent ÇANKAYA / ANKARA
c) Số điện thoại và fax: 3125652000 - 3122667748
ç) Trang web nơi có thể xem và tải xuống tài liệu đấu thầu bằng chữ ký điện tử: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Công trình xây dựng
a) Tên: Tỉnh Amasya Quận trung tâm Tham quan Quý 3 Giai đoạn 87 Khu dân cư Xây dựng và Cơ sở hạ tầng và Cảnh quan
b) Chất lượng, chủng loại và số lượng: Xây dựng 87 đơn vị nhà ở, công trình hạ tầng và cảnh quan bằng hệ thống ván khuôn thông thường
Thông tin chi tiết có thể được lấy từ thông số kỹ thuật hành chính có trong tài liệu đấu thầu trong EKAP.
c) Nơi thực hiện / giao hàng: Amasya
ç) Thời hạn / ngày giao hàng: Là 500 (Năm Trăm) ngày lịch kể từ ngày giao hàng tận nơi.
d) Ngày bắt đầu làm việc: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
nơi làm việc giao hàng sẽ bắt đầu.
3 Hồ sơ thầu
a) Ngày giờ đấu thầu (thời hạn đấu thầu): 27.05.2022 - 14:00
b) Địa điểm họp của ủy ban đấu thầu (địa chỉ nơi sẽ mở hồ sơ dự thầu điện tử): Cơ quan quản lý nhà ở đại chúng (Toki) - Phòng họp

Thông báo đấu thầu được công bố trên trang web của chúng tôi chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không thay thế tài liệu gốc. Tài liệu gốc có giá trị về sự khác biệt giữa các tài liệu được công bố và các tài liệu đấu thầu ban đầu. Các nguồn của chúng tôi là Công báo, Báo hàng ngày, Trang web của các tổ chức và tổ chức công cộng.

Quảng cáo tương tự

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar