6000 tấn đường ray sẽ được mua

Hàng tấn đường ray được mua
6000 tấn đường ray sẽ được mua

6000 tấn đường ray sẽ được mua
Tổng cục Đường sắt Nhà nước (TCDD)

Tổng số 2000 tấn hàng hóa cung cấp cho đường sắt, bao gồm 49 tấn 1E260 (R2000), 60 tấn 1E260 (R2000) và 60 tấn 1E350 (6000HT), sẽ được đấu thầu theo phương thức đấu thầu rộng rãi theo quy định tại Điều 4734 của Luật Mua sắm công số . Nó sẽ được thực hiện thông qua EKAP. Thông tin chi tiết về cuộc đấu giá có thể được tìm thấy dưới đây:
HRN: 2022 / 436761
1 Quản trị
a) Tên: TC TỔNG CỤC ĐƯỜNG SẮT NHÀ NƯỚC (TCDD)
b) Địa chỉ: TCDD QUẢN TRỊ MUA VÀ KIỂM SOÁT TỔNG HỢP TCDD Hacı Bayram Mahallesi Hipodrom Đường số: 3 06340 ALTINDAĞ / ANKARA
c) Số điện thoại và fax: 3125204311-4351 - 3125206211
ç) Trang web nơi tài liệu đấu thầu có thể được xem và tải xuống bằng chữ ký điện tử: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Mua sắm hàng hóa
a) Tên: Cung cấp 2000 tấn đường sắt, bao gồm 49 tấn 1E260 (R2000), 60 tấn 1E260 (R2000) và 60 tấn 1E350 (6000HT)
b) Chất lượng, chủng loại và số lượng:
Tổng số đường ray là 2.000 tấn, bao gồm 49 tấn 1E260 (R2.000), 60 tấn 1E260 (R2.000) và 60 tấn 1E350 (6.000HT)
Thông tin chi tiết có thể được lấy từ thông số kỹ thuật hành chính có trong tài liệu đấu thầu trong EKAP.
c) Nơi sản xuất / giao hàng: 2.000 tấn đường ray 49E1 R260 (95% 36 mét, 5% 12 mét) để sản xuất kéo vải lanh, Trạm Çankırı, 2.000 tấn 60E1 R260 (95% 36 mét) để sản xuất vải lanh kéo, 5% của 12 mét) Trạm Çankırı, 2 tấn 1.000E60 R1HT (350% của 100 mét) Trạm Kayseri cho Vùng 72 và 7 tấn 1.000E60 R1HT (350% 100 mét) Trạm Dursunbey cho Vùng 72
ç) Thời hạn / ngày giao hàng: Tổng số 2.000 tấn ray, 60 tấn 1E260 R2.000, 49 tấn 1E260 R2.000, 60 tấn 1E350 R6.000 HT, sẽ được chấp nhận xuất xưởng theo một lô duy nhất trong vòng 90 ngày theo lịch. Việc giao nhà ga sẽ được thực hiện trong vòng 120 ngày kể từ ngày nhà máy nghiệm thu các đường ray nói trên. Thủ tục hải quan đối với nhà thầu nước ngoài: (Không bao gồm VAT) mọi chi phí bao gồm thuế hải quan, phí Quỹ hỗ trợ sử dụng nguồn lực (KKDF), thuế, phí, lệ phí, lưu kho, lưu kho và đặt hàng nếu phát sinh trong quá trình thông quan sẽ do Nhà thầu chịu. Căn cứ vào chứng chỉ ủy quyền do Nhà thầu cấp, nó sẽ được chuyển đến các ga là nơi giao hàng cuối cùng sau khi được Tư vấn Hải quan thực hiện để Nhà thầu xác định.
d) Ngày bắt đầu công việc: Sau khi ký hợp đồng, công việc sẽ bắt đầu.

3 Hồ sơ thầu
a) Ngày giờ đấu thầu (thời hạn đấu thầu): 10.06.2022 - 14:30
b) Địa điểm họp của ủy ban đấu thầu (địa chỉ nơi mở thầu điện tử): Phòng họp của Tổng cục mua bán và kiểm soát TCDD Phòng họp 3.kat 4052 số.

Thông báo đấu thầu được công bố trên trang web của chúng tôi chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không thay thế tài liệu gốc. Tài liệu gốc có giá trị về sự khác biệt giữa các tài liệu được công bố và các tài liệu đấu thầu ban đầu. Các nguồn của chúng tôi là Công báo, Báo hàng ngày, Trang web của các tổ chức và tổ chức công cộng.

Quảng cáo tương tự

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar