Mua tà vẹt bê tông

Tà vẹt bê tông sẽ được mua
Tà vẹt bê tông sẽ được mua
Theo dõi  


Nhà máy TCDD Çankırı Nhà máy kéo
Mua tà vẹt bê tông
Điều 1 - Thông tin về chủ doanh nghiệp
1.1. Chủ sở hữu của quản trị kinh doanh;
a) Tên: Nhà máy TCDD Çankırı Nhà máy kéo
b) Địa chỉ: Abdulhalik Renda Mah. Đường Road 3. Trung tâm Km / ÇANKIRI
c) Số điện thoại: 0 376 213 02 31 / 373-393
d) Số fax: 0 376 213 02 28 - 29
e) Địa chỉ email: makasfabrikasi@hotmail.com
f) Tên và họ của các nhân viên liên quan: Metin ZSALTIK-Chánh văn phòng
1.2. Đấu thầu có thể có được thông tin về đấu thầu bằng cách liên hệ với nhân viên từ các địa chỉ và số điện thoại trên.
Điều 2- Thông tin về chủ đề đấu thầu
Hàng hóa phải đấu thầu;
a) Tên: TCDD Çankırı Ban giám đốc nhà máy kéo
Mua tà vẹt bê tông cho kéo cắt kiểu Anh 60 'Cross, S và S49
b) Số đăng ký của JCC: 2021 / 758994
c) Số lượng và loại:

Mục số Tên và mô tả ngắn gọn Số lượng đơn vị
1 -60 E1 Cross Scissors- Mét 818,74
2 -60 E1 S Scissors -Metric 1.842,76
3 -49 E1 Kéo tiếng Anh - Kim loại 1.596,60

d) Địa điểm giao hàng: Nhà máy kéo Çankırı
e) Thông tin khác: Được cung cấp theo thông số kỹ thuật
Điều 3-Thông tin đấu thầu
Thông tin về đấu thầu;
a) Thủ tục đấu thầu: Thủ tục đấu thầu mở
b) Địa chỉ đấu thầu: Nhà máy TCDD Çankırı Nhà máy kéo
c) Ngày đấu thầu: 16.12.2021
d) Thời gian đấu thầu: 11: 00
e) Địa điểm họp ủy ban đấu thầu: Nhà máy TCDD Çankırı Nhà máy kéo
Phòng họp

Thông báo đấu thầu được công bố trên trang web của chúng tôi chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không thay thế tài liệu gốc. Tài liệu gốc có giá trị về sự khác biệt giữa các tài liệu được công bố và các tài liệu đấu thầu ban đầu. Các nguồn của chúng tôi là Công báo, Báo hàng ngày, Trang web của các tổ chức và tổ chức công cộng.

Triển lãm công nghiệp đường sắt Armin sohbet

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar