Kết quả bảo trì điện khí hóa đường sắt Eskişehir Kütahya Balıkesir

kết quả đấu thầu tcdd
kết quả đấu thầu tcdd
Theo dõi  


Kết quả bảo trì điện khí hóa đường sắt Eskişehir Kütahya Balıkesir

2021/677913 Eskişehir-Kütahya-Balıkesir Line Đoạn Đường sắt Đấu thầu Bảo dưỡng và Sửa chữa của Cục Đường sắt Nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ (TCDD) được tổ chức vào ngày 12.11.2021. Đấu thầu 3 công ty đã nộp hồ sơ dự thầu.

Các nhà thầu và đề nghị của họ như sau:

  1. Resa 14.986.304,68 TL
  2. Armin 17.417.044,00 TL
  3. Emreray 17.478.340,00 TL

Chi phí ước tính: không được chỉ định

Sau khi đánh giá hồ sơ dự thầu của các công ty, hồ sơ dự thầu đã được trao. kazanThời điểm công ty sẽ được mời ký hợp đồng. Hồ sơ dự thầu bao gồm các công trình Bảo trì Điện khí hóa Đường sắt Eskişehir Kütahya Balıkesir.

 

 

Triển lãm công nghiệp đường sắt Armin sohbet

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar