Bộ Gia đình và Dịch vụ Xã hội tuyển dụng 15 nhân viên CNTT theo hợp đồng

Bộ Gia đình và Dịch vụ Xã hội
Bộ Gia đình và Dịch vụ Xã hội
Theo dõi  


Được làm việc trong Tổ chức Trung ương của Bộ Gia đình và Xã hội, "Các nguyên tắc và nguyên tắc về việc tuyển dụng nhân viên CNTT hợp đồng trong các đơn vị xử lý thông tin quy mô lớn của các cơ quan và tổ chức công" được đăng trên Công báo ngày 375 và được đánh số 6, dựa trên điều 31.12.2008 bổ sung của Nghị định-Luật số 27097. Theo khoản thứ hai của Điều 8 của Quy định về Thủ tục, 15 (mười lăm) nhân viên CNTT hợp đồng sẽ được tuyển dụng.

Để biết chi tiết về quảng cáo CLICK HERE

CÁC YÊU CẦU ĐƠN XIN CHUNG

a) Thực hiện các điều kiện chung được nêu trong điều 657 của Luật Công chức số 48,

b) Tốt nghiệp bốn năm về kỹ thuật máy tính, kỹ thuật phần mềm, kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật điện-điện tử và các khoa kỹ thuật công nghiệp của các khoa hoặc các tổ chức giáo dục đại học có sự tương đương đã được Hội đồng Giáo dục Đại học chấp nhận,

c) Ngoài những điều được nêu trong tiểu đoạn (b), từ các phòng kỹ thuật của các khoa cung cấp chương trình đào tạo bốn năm, các khoa khoa học-văn học, giáo dục và khoa học giáo dục, các khoa cung cấp giáo dục về máy tính và công nghệ, và thống kê, các khoa toán học và vật lý, hoặc từ ký túc xá có mức lương tương đương đã được Hội đồng Giáo dục Đại học chấp nhận. Sinh viên tốt nghiệp của các cơ sở giáo dục đại học khác với những cơ sở được đề cập trong phần này có thể áp dụng 2 lần mức trần tổng hợp đồng hàng tháng.

d) Ít nhất 3 (ba) năm đối với phần mềm, thiết kế và phát triển phần mềm, quản lý quá trình này hoặc cài đặt và quản lý hệ thống mạng quy mô lớn, ít nhất 5 (ba) năm đối với những người sẽ không vượt quá hai lần mức trần lương, ít nhất 4 (năm) năm đối với những người sẽ không vượt quá ba lần mức trần lương. Có ít nhất 8 (tám) năm kinh nghiệm trong nghề đối với những người sẽ không vượt quá 657 (bốn) lần, (Để xác định kinh nghiệm nghề nghiệp; như một nhân viên CNTT, nhân viên thường trực theo Luật số 4 hoặc theo Khoản (B) của Điều 399 của cùng một Luật và Nghị định-Luật số XNUMX. Thời gian phục vụ được ghi nhận là nhân viên tin học trong tình trạng công nhân bằng cách trả tiền bảo hiểm cho xã hội các tổ chức bảo mật trong các dịch vụ theo hợp đồng và trong khu vực tư nhân được tính đến),

e) Ghi lại rằng họ biết ít nhất hai trong số các ngôn ngữ lập trình hiện tại, miễn là họ có kiến ​​thức về phần cứng của thiết bị ngoại vi máy tính và quản lý và bảo mật mạng đã được thiết lập,

e) Đối với thí sinh nam chưa đến tuổi gọi nhập ngũ hoặc đến tuổi gọi nhập ngũ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự thường xuyên thì được miễn, hoãn, chuyển sang ngạch dự bị động viên.

MẪU ỨNG DỤNG, NƠI VÀ NGÀY

Đơn đăng ký sẽ được nhận bằng kỹ thuật số từ 19.11.2021 - 06.12.2021 cho đến 18:00. Các ứng viên muốn tham dự kỳ thi có thể đăng ký qua chính phủ điện tử (Bộ Gia đình và Xã hội / Cổng nghề nghiệp) và Cổng nghề nghiệp trên alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr. Các ứng dụng được thực hiện bằng thư hoặc bằng các phương tiện khác sẽ không được chấp nhận.

Bản thân ứng viên sẽ tự chịu trách nhiệm về việc xử lý hồ sơ được đúng, đầy đủ và đúng các vấn đề quy định trong thông báo.

Triển lãm công nghiệp đường sắt Armin sohbet

Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar